• Pokyny pro připojení k optické síti

    rozvadec

    ORU SIS1

    Od současného zakončení chráničky po patu domu bude připravený žlábek na zahrnutí pokračování chráničky, pokud je potřeba. Některým klientům končí chránička již u domu, proto není potřeba nic kopat. Hloubka žlábku bude na uvážení občana, doporučujeme min 20cm, aby nedošlo k poškození (např. rytí nebo kopání v záhonu před domem). – Pokud bude navazující chránička protažena až do domu uživatele, je možné žlábek zahrnout dopředu. – Potřebnou délku chráničky Vám dopředu a ZDARMA na požádání vydá pan Schneider (tel: 775282789) – Chránička optického vlákna bude ukončena v domě napojením na optickou bránu, která je v zásuvce na 230V : o Na půdě, kde jsou stávající rozvody internetu a TV o V technické místnosti, pracovně, obývacím pokoji apod., kde vede z půdy „husí krk“ o Na jiném místě, kde si klient přeje, kde je poblíž el. zásuvka. – Na uvedené místo si chráničku klient protahuje na vlastní náklady. – Při protahování chráničky nesmí dojít k jejímu ohnutí takovým způsobem, že dojde k zdeformování dutiny uvnitř chráničky! Pak by nebylo možné tlakem vzduch do chráničky dostat optické vlákno. – Ve výjimečných případech lze ukončit chráničku nap. na chodbě nebo ve sklepě a pokračovat na místo určení dále chráničkou o průměru 3mm, která je ohebnější a má průhlednou barvu. Není tak odolná jako původní 7mm chránička! Vlákno budeme zafukovat ke klientovi ve dvou krocích. Začneme zavedením do stávající chráničky a následně bude speciální spojkou napojena chránička, kterou bude mít klient připravenou. Po zaizolování spojky bude místo zasypáno. Po úspěšném zafouknutí vlákna až do bytu klienta se bude individuálně domlouvat termín zapojení. V tu dobu musí mít klient jasno, kterou z uvedených variant optických bran si vybral a oznámí to p. Schneiderovi. Pokud víte o svém sousedovi, který má zájem a zatím neodevzdal přihlášku, zasíláme její kopii v tomto emailu, prosíme o předání. Nemůžeme dopředu určit, kdy bude další termín zafukování vláken. Individuálně vlákna zafukovat nebude možné. Vždy až po shromáždění větší skupiny zájemců. Připomínáme, že není nutné se hned připojovat k optické síti, ale je dobré mít doma zafouknutá vlákna. Pak je možné jejich zapojení prakticky kdykoliv po dohodě s p. Schneiderem. V případě jakýchkoliv dotazů kolem celé akce se obracejte mailem nebo telefonicky na pana Schneidera. Prostudujte seznam ulic a čísel popisných, kde je možné se k síti připojit. Oba dokumenty v sekci dokumenty.

Comments are closed.